Synnfjellet - et uoppdaget eldorado for sykkelturer!

Synnfjellet har en rekke muligheter for sykkelturer både i terrenget og langs de mange grusveiene som finnes i området. Nedenfor presenteres grusveimulighetene og noen muligheter for sykling på sti.

Turforslagene er utarbeidet i samarbeid med Runar Moseby, en godt over snittet sykkelinteressert hytteeier på Lenningen. Ønsker å benytte anledningen til å takke Runar for hans bidrag! Alle turforslagene er også tegnet inn på kartet som følger denne utgaven av Synnfjellguiden. Ønsker dere mange flotte sykkelopplevelser i Synnfjellet og god tur!

Synnfjellet rundt
     Den klassiske grusveisykkelturen er Synnfjellet Rundt. Denne runden er om lag 75 km og går hovedsakelig på grusvei, men med noe asfalt og skogsbilvei også.
I turbeskrivelsen starter vi på Lenningen og sykler sørvestover. Turen kan selvsagt startes fra ethvert sted langs runden, og gir omtrent samme sykkelopplevelse uansett hvilken vei den sykles.
     Fra starten på Lenningen sykler du ca 1 mil sørvestover langs Vestfjelveien til du kommer til Elveseter. Elveseter kjenner du igjen ved at du ser en stor parkeringsplass. Fra Elveseter tar du inn på en ny bomvei som går sørover langs Åfeta. Har du ikke et oppdatert kart er det mulig du ikke finner denne veien på kartet ditt, men du finner den i terrenget. Grusveien slutter i asfaltveien som kommer fra Etnedal og går videre opp mot Bakkebygda og Gamlestølen.
     I dette krysset tar du østover og følger veien et langt stykke. Den starter med en lang oppoverbakke på asfalt, og etter hvert passerer du Gamlestølen. Etter Gamlestølen slutter asfalten, og du kommer inn på en småkupert grusvei som du følger i ca 9 km forbi Fjellsetra og videre mot Hugulia. På Hugulia kommer du igjen inn på asfaltvei, og det bærer lett utfor.
     Her er det om å gjøre å ikke bli for ivrig, men stoppe før du er helt nede i dalen. Begynner du å sykle bratt nedover har du syklet for langt. Etter ca 7 km skal du bremse ved Røste og se etter en grusvei som går nordover mot gården Nordli. Denne grusveien kommer inn på en skogbilvei som følger østsiden av Synnfjellet. Det er også mulig å komme inn på denne skogsbilveien ved å sykle i underkant av en kilometer lenger ned i dalen fra Røste til Åsen og ta nordover herfra. Fordelen med dette alternativet er at denne ruten har færre grinder som du må stoppe ved. Begge rutevalgene kommer inn på den samme skogsbilveien som du skal følge helt til du kommer inn på asfaltveien nedenfor Nordrumsetra. Dette partiet kan være litt vanskelig å finne, og det anbefales å ha med kart.
     Når du har kommet inn på asfaltveien nedenfor Nordrumsetra går det jevnt oppover mot Spåtind Høyfjellshotell. Etter hotellet er det igjen grusvei, og det flater ut før du begynner å nærme deg Oppsjøkrysset 5 km etter hotellet. I Oppsjøkrysset har du igjen kommet på Vestfjellveien som du tar vestover i noen seige kneiker før du igjen er tilbake på Lenningen.


Langs Dokkfløy
     Det er gode sykkelmuligheter på begge sider a Dokksfløydammen. Her kan man komponere sin egen runde avhengig av utgangspunkt og egne ønsker. Rundene er fra ca 40 km og oppover.
     Den østligste veien langs Dokkfløy starter på Vestfjellveien ved Kittilbu og ender ved Dokksfløydammen. På vestsiden av Dokksfløydammen starter grusveien fra Vestfjellveien 500 meter vest for Hoslbru. Fra Vestrjellveien er det ca 15 km til Dokksfløydammen. Den østligste veien er den lengste.
     Fra Dokksfløydammen er det mulig å sykle på grusvei forbi Nordrumsetra til fylkesveien opp mot Spåtind Høyfjellshotell og videre til Vestfjellveien.

Liomseter
     En veldig idyllisk og lettsyklet sykkeltur i Synnfjellet går fra Holsbru til Liomseter. Turen er ca 20 km og går oppover langs Dokka-vassdraget. Et barnevennlig alternativ er å starte turen på Liomseter og sykle nedoverbakke tilbake mot Holsbru. Mens far eller mor sykler tilbake og henter bilen, kan resten av familien ta et bad i Dokkvannet.

Synnfjell - Valdres
     En artig tur er å sykle fra Synnfjellet og inn på veinettet som kommer fra Valdres og Skrautvålsiden. Turen her starter i Smiugardsbygda øverst i Etnedal. Herfra går det en grusvei nordover mot Etnesenndammen (skilt) og videre til Steinsetbygda. Vi sykler denne veien forbi Etnesenndammen og videre til Tangen. Fra Tangen er det merket en sti over til Bjørnhovd S. Stor er overraskelsen når vi sykler på denne og det viser seg at den er bygget ut til en vei med en veldig trivelig sykkelstandard.
     Har man kommet inn på veinettet fra Skrautvål er det en rekke muligheter som åpner seg. Man kan sykle østover igjen mot Svarthamar, og kanskje overnatte på DnT’s selvbetjeningshytte, eller man kan sykle videre vestover mot Valdres. En artig variant er å sykle til du kommer til Sigloveien (litt før Grøsli) og sykle Sigloveien mot Siglovannet. Denne veien går etter hvert over til en kort sykkebar sti, og i enden av denne er du kommet til Melsenn med Rundemellen rett i mot.

Småturer
     Rundt Synnfjellet er det også en rekke småturer man kan ta. Mange av disse er sideveier inn til setrer der det er minimalt med biltrafikk.
     Eksempler på fine turer er fra Feplassen og inn til Slaveriet. Dette er en lettsyklet tur der du passerer Aursjølia - en seter med aktiv seterdrift med geiter. Når du kommer fram til Slaveriet belønnes du med en praktutsikt mot Jotunheimen.
     En annen variant er å starte ved parkeringsplassen på Vestfjellveien 1 km vest for Holsbru og sykle forbi Ormtjernsetra og videre inn til Toftsetra.