Priser på forespørsel, ring til:

            - Syver Thon, tlf. 908 92 425  eller
            - Terje Thon, tlf. 905 90 562

for å avtale pris.